Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีผลงานหรือความสามารถดีเด่นที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566

📣ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีผลงานหรือความสามารถดีเด่นที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566
📌ลิงก์ประกาศรายชื่อ
✅ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลา 50 ชั่วโมง ในภาคการศึกษาที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
📔ติดต่อรับสมุดกิจกรรม ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ช่องบริการงานรับสมัครนักศึกษา
☎️สอบถามเพิ่มเติม 044 – 710 – 000 ต่อ 1